Koło Naukowe Hack mobile Application

Do celów koła należą m.in.:

  • trening przygotowujący studentów do udziału w hackathonach,
  • zdowbywanie nowych umiejętności w obszarze programowania aplikacji,
  • rozpowszechnianie i pogłębianie wiedzy,
  • odkrycie i wykorzystanie potencjału drzemiącego w każdym studencie,
  • rozwój ich umiejętności,
  • integracja środowiska studenckiego oraz promowanie członków Kola oraz całej Uczelni,

Główną tematyką koła jest tworzenie aplikacji mobilnych dla systemów android oraz iOS.

Formuła spotkań Koła Naukowego to zdalne spotkania z opiekunem merytorycznym oraz indywidualne spotkania członków w przestrzeni uczelnianej.

Opiekun koła: mgr inż Adam Brzeziak

Kontakt: abrzeziak@wsei.edu.pl

Przewodniczący koła: Piotr Dziadkowiec

Podziel się tym
Menu